Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam

Sắt thép Việt Nam trước nguy cơ mất thị trường xuất khẩu vì bị kiện

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong gần 2 triệu tấn tôn kẽm và phủ màu sản xuất 8 tháng đầu năm 2015 của toàn ngành, lượng tôn các loại xuất khẩu khoảng 600.000 tấn, chiếm hơn 50% cơ..