Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp

Lần đầu tiên vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp được đưa vào luật

Ông Toàn cho biết, trong Luật Hỗ trợ DNNVV có điểm khá mới mẻ, rất tốt đối với các DN nói chung, đặc biệt là DNNVV và các hiệp hội. Cụ thể, trong chương trình hành động có phần chi