Ông Mankino Toshinkiyo

Tiếp Đoàn Công tác Hiệp hội Khuôn đúc Nhật Bản

Sáng ngày 21/10/2016 tại Hội trường Bộ Công thương, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam (Tổng hội), TS.Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch cùng đại diện các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc, Văn