Máy tiện Tuda Apoc

Máy tiện Tuda Apoc 400×1100

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Tuda