máy tiện Trung Quốc

Máy tiện bàn BL250G/500

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 250 Tốc độ trục chính 80-1600 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 470 Hành trình băng trượt phụ trước(mm) 115 Độ côn lỗ MT4

Máy tiện bàn SIEG C3

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Sieg Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 180 Tốc độ trục chính 100-3000 Độ côn lỗ MT3 Đường kính quay vật gia công 180 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm

Máy tiện đặt bàn loại nhỏ SD-32

Máy tiện đặt bàn loại nhỏ SD-32Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Đang cập nhật Tốc độ trục chính 4 cấp 636/1020/1575/2656 Độ côn lỗ MT3 Kích thước 1090x450x1100 Trọng lượng(Kg) 360

Máy tiện bàn DIY0714 (180x350mm)

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Đang cập nhật Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 180 Tốc độ trục chính 50 – 2500 Độ côn lỗ MT3 Đường kính quay vật gia công 180 Khoáng cách giữa

Máy tiện bàn BV20L-1

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Đang cập nhật Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 220 Tốc độ trục chính 170-2000 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 500 Hành trình băng trượt phụ trước(mm) 115 Độ côn

Máy tiện bàn (khoan phay) PANSINO MP500

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Pansino Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 420 Tốc độ trục chính 160-1360 Độ côn lỗ MT4 Đường kính quay vật gia công 420 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm

Máy tiện bàn SP2102

Xuất xứ Trung Quốc Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 180 Độ côn lỗ MT3 Đường kính quay vật gia công 180 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm 300 Công suất truyền động 400W Kích thước 760x310x320

Máy tiện bàn-khoan-phay Anhui MP270/700

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 250 Tốc độ trục chính 100-2500 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 620 Hành trình của băng trượt phụ sau 40 Độ côn lỗ

Máy tiện bàn ANHUI BL200L-1 (Ф220x500mm)

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 220 Tốc độ trục chính 170-2000 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 500 Hành trình băng trượt phụ trước(mm) 115 Độ côn lỗ MT3

Máy tiện mini Anhui BL180/260

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 180 Tốc độ trục chính 100-2500 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 260 Hành trình băng trượt phụ trước(mm) 80 Hành trình của băng

Máy tiện bàn-khoan-phay Anhui MP250/700

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 250 Tốc độ trục chính 140-1800 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 420 Hành trình của băng trượt phụ sau 40 Độ côn lỗ

Máy tiện bàn Sumore SP2105

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Sumore Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 250 Tốc độ trục chính 125-2000 Độ côn lỗ MT3 Đường kính quay vật gia công 250 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm