máy tiện Tongil

Máy tiện Tongil 0232-0233

Xuất xứ Hàn Quốc Hãng sản xuất Tongil Tốc độ trục chính 1800v/p – 60v/p (cao – thấp) Độ côn lỗ lỗ 55 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm 2300

Máy tiện Tongil 0235-0236

Xuất xứ Hàn Quốc Hãng sản xuất Tongil Tốc độ trục chính 1500v/p – 40v/p (cao – thấp) Độ côn lỗ lỗ 55 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm 1000

Máy tiện Tongil 0244-0246

Xuất xứ Hàn Quốc Hãng sản xuất Tongil Tốc độ trục chính 1500v/p – 40v/p (cao – thấp) Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm 1100