máy tiện Nhật Bản

Máy tiện Tuda Apoc 400×1100 (Đời cũ)

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Tuda

Máy tiện Tuda Apoc 400×1100

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Tuda

Máy tiện Takisawa TNL 1000

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Takisawa

Máy tiện Tuda 0237-0238

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Tuda Tốc độ trục chính 1500v/p – 40v/p (cao – thấp) Độ côn lỗ lỗ 55 Khoáng cách giữa hai mũi chống tâm 1000

Máy tiện Okuma 520×1000

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Okuma

Máy tiện Keixo Seiki 400×1000

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Keixo Seiki