Máy tiện Keixo Seiki

Máy tiện Keixo Seiki 400×1000

Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Keixo Seiki