Máy tiện bàn Anhui

Máy tiện bàn-khoan-phay Anhui MP270/700

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 250 Tốc độ trục chính 100-2500 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 620 Hành trình của băng trượt phụ sau 40 Độ côn lỗ

Máy tiện bàn ANHUI BL200L-1 (Ф220x500mm)

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 220 Tốc độ trục chính 170-2000 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 500 Hành trình băng trượt phụ trước(mm) 115 Độ côn lỗ MT3

Máy tiện bàn-khoan-phay Anhui MP250/700

Xuất xứ Trung Quốc Hãng sản xuất Anhui Đường kính gia công tối đa (tròn/vuông/lục giác) 250 Tốc độ trục chính 140-1800 Hành trình băng trượt chính (trước/sau) 420 Hành trình của băng trượt phụ sau 40 Độ côn lỗ