Lần đầu tiên vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp được đưa vào luật

Ông Toàn cho biết, trong Luật Hỗ trợ DNNVV có điểm khá mới mẻ, rất tốt đối với các DN nói chung, đặc biệt là DNNVV và các hiệp hội. Cụ thể, trong chương trình hành động có phần chi tiết nói về vai ..

Sau Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (sửa đổi) thì ý tưởng xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là ý tưởng rất phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay, nhất là trong điều kiện Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Đầu tư nước ngoài khi nói về tầm quan trọng của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, đáng lẽ Luật ban hành sớm thì tốt hơn, nhưng hiện nay cũng không quá muộn, nhất là trong điều kiện Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hiệp hội DN Đầu tư nước ngoài đã tiếp cận văn bản này ngay từ đầu và điều đáng mừng là hầu hết những đề xuất của Hiệp hội đều được ghi nhận.

Ông Toàn cho biết, trong Luật Hỗ trợ DNNVV có điểm khá mới mẻ, rất tốt đối với các DN nói chung, đặc biệt là DNNVV và các hiệp hội. Cụ thể, trong chương trình hành động có phần chi tiết nói về vai trò của Hiệp hội. Đây là lần đầu tiên vai trò của hiệp hội DN được đưa vào luật, vì trước đây chúng ta chỉ có nghị định về quản lý hội, chưa có quy định về Hiệp hội.
“Trong Luật này, cũng là ngẫu nhiên, vì chương trình hỗ trợ DNNVV do đó Luật đã đưa vào vai trò của Hiệp hội, của VCCI, của các hiệp hội ngành nghề… đây là tín hiệu rất tốt. Vai trò này được thể hiện ở phản biện chính sách, tập trung hỗ trợ DN, tham gia xây dựng các chương trình hỗ trợ DN, tư vấn, cung cấp dịch vụ công… Khi Luật được ban hành và có những hướng dẫn tiếp theo thì các Hiệp hội sẽ dễ dàng hoạt động”, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.
Nói về những khó khăn của DNNVV hiện nay tập trung vào vốn, ông Toàn cho rằng hiện nay chúng ta đã có nhiều quy định về hỗ trợ về vốn cho DNNVV và nhiều quỹ để hỗ trợ DNNVV, ví dụ Quỹ Đổi mới công nghệ, Quỹ Hỗ trợ DNNVV… nhưng triển khai giải ngân để dòng vốn này đến với DN vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, do đó ông Toàn cho rằng trong Luật cần đề cập đến vấn đề cần làm sao để giải ngân tốt hơn các quỹ này.
Chuyên gia này cho rằng, đề ra Luật là rất tốt nhưng thực thi như thế nào để 12 ưu đãi quy định trong Luật sẽ đến được với DN thì cần có chương trình hành động cụ thể. Ngoài cơ quan quản lý Nhà nước, sự nỗ lực của các DN thì vai trò của các hiệp hội như VCCI, các Hiệp hội DNNVV ở địa phương, các hiệp hội ngành nghề, và cả Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài… là rất quan trọng.
“Chúng tôi cũng sẽ kết nối các DNNVV Việt Nam với các DN nước ngoài để tạo ra tính lan tỏa của luồng vốn từ các DN đầu tư nước ngoài tới các DNNVV ở Việt Nam, làm sao để các DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu của các DN đầu tư nước ngoài”, ông Toàn khẳng định.

Mỹ Bình